Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust
Top Image
MOBILE LØSNINGER

Batteridrevet og trådløst
Top Image
KOMPLETT STEVNELØSNING

Fra skytter til publikum
Top Image
LANDSSKYTTERSTEVNET

Alt fra skive til resultat

Opplæringsmateriell

Kongsberg Target Systems har laget følgende opplæringsvideoer som skal være et supplement til brukermanualene. Disse videoene vil ta for seg forskjellige temaer innenfor forskjellige organisasjoner. 

MPXv3 - Pegasus

TEMA BESKRIVELSE ORG
Første oppstart Pegasus DFS 15m med fremtrekk DFS
  DFS 100m med Fin- og Grovkaliber DFS
  DFS 200m DFS