Top Image
KOMPLETT STEVNELØSNING

Fra skytter til publikum

Om ossLink til Kongsberg Target Systems brosjyre: uploads/userfiles/files/brochure-kongsbergtargetsystems.pdf
 
Kongsberg Target Systems (KTS) ble etablert i 1994 med firmanavnet Kongsberg Mikroelektronikk,
som et resultat av en prosjektoppgave om elektronisk skyteskive på teknisk fagskole.
Det veletablerte firmaet Norma Projektilfabrikk (senere Norma AS) så verdien av denne nyvinningen
og gikk inn på eiersiden for å få utviklet konseptet ytterligere.
I starten ble det fokusert på det norske skytterlagsmarkedet innen Det Frivillige Skyttervesen (DFS). 
 
Skyting er imidlertid en verdensomspennende aktivitet. En kontinuerlig videreutvikling har resultert i at det nå (2016)
er solgt mer enn 12.000 skiver til nesten 1.100 forskjellige kunder (skytterlag, pistolklubber, forsvar, politi, grensevakt etc.) i nesten 30 nasjoner.
På grunn av at produktene nå er tilgjengelige i store deler av verden ble det et behov for et mer internasjonalt firmanavn.
I 2012 ble firmanavnet derfor endret fra Kongsberg Mikroelektronikk til Kongsberg Target Systems.
 
De klimatiske utfordringene i Norge (temperatur, snø, fuktighet, vind) har bidratt til at systemet er laget meget robust for å tåle disse påkjenningene.
Kongsberg Target Systems har spesialisert seg på kundevennlige elektroniske løsninger til nasjonale skyteprogrammer, langholdsskyting og forsvar/politi,
samt skreddersydde løsninger til våpen- og ammunisjonsprodusenter.  

 
Kongsberg Target Systems har lang erfaring som leverandør til større stevner,
hvor det årlige Landsskytterstevnet i Norge er størst med 5-6000 individuelle skyttere
og ca 12t TV overføring, mesteparten direktesendt.Vårt største anlegg har lenge vært det nasjonale skytesenteret i Danmark (Vingsted) med 170 skiver.
Fra 2015 tok imidlertid Civilian Marksmanship Program (CMP) i bruk sin nye nasjonale bane i USA,
lokalisert til Talladega/Alabama, med 250 skiver fra Kongsberg Target Systems.