Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust

Vedlikehold av skivene

Etter hvert som utendørsbanen titter frem fra snøen, er det sikkert mange som starter vedlikeholdsarbeid på skivene.
Skumplastbrikken, som settes inn i mange av våre frontskjermer, senker vedlikeholdsbehovet betydelig.
Denne brikken bør byttes hver gang magebåndet roteres.


 
Viktig tips!

Vi har etter hvert fått mistanke til at denne rakkeren også kan lage problemer. Dette skyldes i såfall at den ikke sitter skikkelig inne i forsenkningen i frontskjermen.
Dette kan skyldes smuss inne i forsenkningen, at skumplasten buler ut fra frontskjermen eller at skumplasten har falt ut av forsenkningen og kilt seg fast på undersiden.
I disse tilfellene blir målekammeret på skiven så komprimert at feilanvisninger kan forekomme, spesielt i kombinasjon med vind på skivene.
 
Vi vil derfor oppfordre alle som har skiver med slike frontskjermer:
  • Tøm frontskjermene for smuss
  • Kontroller at skumplastbrikkene går lett inn i forsenkningen, og ikke buler ut. Juster i såfall størrelsen på skumplastbrikken.
  • Legg litt spray-lim (3M sterkt spray-lim) på den ene siden av skumplasten (kun skumplasten). La det tørke, og før skumplasten inn i frontskjermen med lim-siden inn.
    Den vil da klistre seg lett til frontskjermen, men fortsatt mulig å ta ut.
  • Kontroller med jevne mellomrom at skumplastbrikkene sitter hvor de skal og ikke buler ut (de er dog 10mm tykkere enn frontskjermen).
Mulig noen av dere undres over skumplastbrikken i bakskjermen. Denne er langt tynnere og selv om det er viktig at den ikke faller ut,
så vil den trolig ikke skape problemer selv om den ikke sitter 100% korrekt.

Lykke til med utendørssesongen!