Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust

PC Target oppgradering; Automatisk styring av skiveheis grunnlag - Desimalsummering ISSFKTS har nylig fullført en oppgradering av PC Target (versjon 1.24);

- Ved skyting av ISSF program summeres det nå med desimaler.
- Automatisk styring av skiveheis for 10-skudds DFS grunnlag.

Ta kontakt for å bestille oppgraderingen.