Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust

Kontrakt Landsskytterstevnet

Kongsberg Target Systems (KTS) signerte onsdag 15 mai en ny kontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Denne innebærer leveranse, drift og vedlikehold av en komplett elektronisk løsning til Felt-, Stang-, og Felthurtigskytingen under Landsskytterstevnet.
Kontraktens totale verdi med opsjoner er ca 40 mill.

 

Den nye kontrakten kommer i tillegg til den som Kongsberg Target Systems allerede i 2001 fikk med Forsvaret vedrørende en elektronisk løsning på Landsskytterstevnets 100m og 200m. Det faktum at resultatene nå foreligger umiddelbart og kan formidles grafisk i sann tid både på arenaen, via Internett og TV har vært meget positivt for skytesporten og bidratt til ytterligere rekruttering, samt en større aksept for skytesporten i det norske samfunnet.

For Forsvaret og spesielt Heimevernet har den elektroniske løsningen fra Kongsberg medført at flere militære mannskaper har kunnet drive ordinær utdanning og øvelse, ettersom funksjonærbehovet på Landsskytterstevnet har minsket.

Den nye kontrakten forventes å øke disse positive effektene ytterligere.

Kontrakten ble signert av Brigader Bjarne Nermo/Forsvarets Logistikkorganisasjon og daglig leder Åge Bjøråsen/Kongsberg Target Systems.
Tilstede var også blant annet Generalmajor Kristin Lund/Generalinspektør for Heimevernet og Jarle Tvinnereim/Generalsekretær i Det Frivillige Skyttervesen.