Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust

Dansk mesterskapDansk mesterskap ble avviklet på det nasjonale skytesenteret på Vingsted 15-16 september.
Ca 800 deltakere skjøt på de 170 skivene fra KTS, som er permanent montert på Vingsted.
Nasjonalt mesterskap ble arrangert på flg avstander/disipliner:

25m pistol


50m, 200m og 300m rifle.    De yngste har lov til å skyte med støtte på 50m.


Skydebaneforeningen Danmark har løst publikumsvisningen ved å henge opp skjermer,
som hver viser 10 skiver. Disse er lesbare fra utsiden, bak på standplassene:


Justisministeren Søren Pape gjestet stevnet og fikk et seriøst og positivt inntrykk av sporten.
Han fikk også selv prøvd skyting med pistol: