Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust

CMP Travel Games


 

Travel Games har vært arrangert regionalt av CMP det siste tiåret for å tilby skytterne å delta i tilsvarende konkurranser som
National Matches, bare i mindre skala.
Konkurransene som arrangeres er John C. Garand, Springfield, Vintage Military, Rimfire Sporter, Carbine and Vintage Sniper Matches. 

Fra og med 2017 arrangerer CMP Travel Games med 40 skiver fra KTS, 4 ganger i året.
Skyteavstandene er 100 - 200 - 300 - 600yards.

CMP Games ble avviklet i Oklahoma City/Oklahoma 5 - 9 april 2017.
Eastern CMP Games ble avviklet i Camp Butner/North Carolina 28 april - 7 mai 2017:  New England Games vil bli arrangert i Jericho/Vermont, 20 - 24 september 2017
og Western CMP Games i Phoenix/Arizona 13 - 22 oktober 2017.