Top Image
Sport

Introduksjon

Grav

Kongsberg Target Systems tilbyr skiver til alle skyteavstander, fra 10m til avstander langt over 1200m, og for kalibre fra 4,5 mm til 12,7 mm.

SENSORPLASSERING
For å detektere skudd benyttes akustiske sensorer i skivene, som leveres med følgende sensorplasseringer:
  • En sensor i hvert hjørne. Standard på innendørsskiver, opp til 50m. Utendørsskiver, fra 100m og opp kan også leveres med denne løsningen. Denne løsningen kaller vi H-skiver.
  • Tre sensorer i bunnen av skiva, under treffområdet. Denne løsningen kaller vi U-skiver.
Begge sensorplasseringene har både fordeler og ulemper, men på hver sin måte. Generelt kan man si at skiver med hjørnesensorer er svært presise, har et svært stabilt senterpunkt over tid, og har lengre intervall mellom vedlikehold. Ulempen med H-skiver er at man kan skyte i stykker en av de øvre sensorene med tilhørende kabel, som imidlertid er konstruert for å være svært lett å reparere.
U-skiver har den fordelen at sensorplasseringen gjør det vanskeligere å skyte i stykker. Ulempen med U-skiver er at de trenger hyppigere vedlikehold for å opprettholde presisjonen.

KULEHASTIGHET
Et annet moment som må vurderes er kulens hastighet ved skiva. Skivene leveres i tre kategorier:
  • For kuler med hastighet ved skiva over ca 330m/s (overlyd).
  • For kuler med hastighet ved skiva under 330m/s (underlyd).
  • For kuler med både over- og underlydshastighet.
SKIVEVALG
Ved vurdering av skivetype skal man tenke på følgende:
  • Hvor stort deteksjonsområde er nødvendig? Dette bestemmes hovedsakelig av skyteavstand, men også skytternes dyktighet.
  • Ammunisjon i forhold til avstand. Vil kulene holde overlydshastighet ved skiva?
  • Hvor sannsynlig er det at skudd treffer utenfor definert blink?

    Dette vil bestemme om man bør gå for skiver med tre sensorer under (U-skiver), eller fire hjørnesensorer (H-skiver).
ANBEFALING
Generelt anbefaler vi skiver med sensorer i hvert hjørne (H-skiver) for sportsskyting. 

ANBEFALTE SKIVEMODELLER I FORHOLD TIL SKYTEAVSTAND
Type 10-15-50m 25-50m 100m 200m 300m <800m <1200m
Kongsberg
OpticScore 
 (10-15m)            
H1M            
H3D            
H1E            
H3A             
H1B            
H1H            
H1J