Top Image
Personlig trening

Introduksjon

Standplass

PC-Target er et produkt som benytter PC på standplass for å vise resultatene. Dette gjør at kostnadene for å etablere en egen elektronisk skytebane blir holdt på et absolutt minimum.

Programvaren PC-Target har en rekke funksjoner som er med på å revolusjonere hjemmetreningen. PC-Target viser umiddelbart følgende informasjon:

  1. Skuddverdi
  2. Retning på skudd eller tid på skudd (tid på skudd brukes dersom det benyttes skivelys)
  3. Status på skudd (dersom det benyttes skivelys)
  4. Siste skuddverdi eller valgte skuddverdi. Skuddverdi velges ved å klikke på skuddverdien i listen
  5. Informasjon på skudd (Valg mellom: X & Y – X og Y koordinat på siste / valgt skudd, Xm & Ym – Middeltreffpunkt på serien, H+B – Høyde- og breddespredning på serien og S-S – Avstanden mellom de to skuddene som er lengst fra hverandre.)
  6. Sum av alle skudd i serien
  7. Totalsum av alle skudd i alle serier siden siste nulling av totalsum
  8. Treffpunkt på skuddverdi
  9. Treffpunkt på siste skudd eller valgt skudd. Skuddverdi velges ved å klikke på skuddverdien i listen
  10. Middeltreffpunkt (X & Y koordinater)