Top Image
Forsvar - Politi

Introduksjon

Forsvar - PolitiKongsberg Target Systems har et bredt utvalg av produkter som dekker Forsvarets og Politiets behov:
  • Alle skyteavstander fra 10m til 1200m+.
  • Samtlige pistol- og riflekalibre, inklusiv 12,7mm.
  • Monitorer som er designet for røff utendørs bruk under alle klimatiske forhold.
  • Radio- eller kabelforbindelse mellom grav og standplass.
  • Stor fleksibilitet med mulighet for alle typer anlegg, fra en komplett lane for trening av snipere i spesialavdelinger,
    til store anlegg for trening av vanlige soldater og politi i avdelingsforband.
En programvarepakke som gjør det enkelt å gjennomføre skytingen, lagre og evt skrive ut resultatene:
 
Orion, standplassleders verktøy som styrer anlegget.
-Aktuelle skytetabeller/-programmer kan enkelt legges inn.

WinGPS som gir resultatene grafisk på skjerm i sanntid.
-Gjør det enkelt for instruktørene å plotte hvem som trenger spesiell hjelp og veiledning.
 
For å få mer informasjon om de forskjellige produktgruppene, bruk menyen til venstre.