Top Image
Sport

Introduksjon

Landsskytterstevnet i Voss 2012

<span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img alt="" src="uploads/userfiles/images/news/vossls.jpg" style="width: 298px; height: 77px;" /><br />
<br />
Nok en gang ble det et meget vellykket arrangement p&aring; de elektroniske skivene som Forsvaret kj&oslash;pte til LS 2001. Siden den gang har LS v&aelig;rt arrangert p&aring; 25 elektroniske 100m skiver og 50 elektroniske 200m skiver fra Kongsberg. LS 2012 i Voss ble arrangert p&aring; en helt ny og spektakul&aelig;r arena som var utsprengt i fjellet. Arrang&oslash;ren hadde lagt forholdene meget vel til rette for et vellykket arrangement for de ca 5100 skytterne.<br />
<br />
<img alt="" src="uploads/userfiles/images/news/ls2012_1.png" style="width: 480px; height: 360px; " /></span><br />
<br />
<span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Kongsberg Target Systems (tidligere Kongsberg Mikroelektronikk) har siden 2001 v&aelig;rt ansvarlig for montering, drift og demontering av anlegget p&aring; LS-arenaen.&nbsp;</span><span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Kontrakten med Forsvarets Logistikkorganisasjon ble fornyet i 2011.<br />
<br />
<img alt="" src="uploads/userfiles/images/news/ls2012_2.png" style="width: 480px; height: 360px; " /></span><br />
<br />
<span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Den elektroniske l&oslash;sningen har spart Forsvaret for betydelige summer og bidratt til at DFS og skytesporten har f&aring;tt en meget positiv profilering, spesielt pga de publikumsvennlige l&oslash;sningene.</span><br style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); " />
<br />
<span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><span style="font-size: 14px;">Ny live l&oslash;sning</span></strong><br />
Nytt av &aring;ret var at skytingen som legges ut &ldquo;live&rdquo; p&aring; Internett var ytterligere forbedret med en ny versjon av publikumsvisningen. P&aring; den nye l&oslash;sningen s&aring; skaleres skivene slik at skjermen blir utnyttet optimalt. I tillegg s&aring; oppdateres hver skive p&aring; web umiddelbart ved nytt skudd p&aring; standplass. Tidligere var det en betraktelig forsinkelse f&oslash;r skiva ble oppdatert p&aring; web. Datamengden som trengs for &aring; oppdatere skivene er ogs&aring; redusert betraktelig, slik at den nye l&oslash;sninger er tilpasset mobiltelefoner/nettbrett p&aring; en mye bedre m&aring;te enn f&oslash;r.<br />
<br />
<img alt="" src="uploads/userfiles/images/news/lswingps1.jpg" style="width: 502px; height: 386px;" /></span><br />
<br />
<span style="font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: -webkit-left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">NRK dekket LS Voss med totalt ca 12t, noe som bidrar i stor grad til god rekruttering, samt at skyttersporten blir ytterligere akseptert i befolkningen.</span>