Top Image
MILITÆRE LØSNINGER

Enkelt og robust
Top Image
MOBILE LØSNINGER

Batteridrevet og trådløst
Top Image
KOMPLETT STEVNELØSNING

Fra skytter til publikum
Top Image
LANDSSKYTTERSTEVNET

Alt fra skive til resultat

Forsvar - PolitiKongsberg Target Systems har et bredt utvalg av produkter som dekker Forsvarets og Politiets behov:
  • Alle skyteavstander fra 10m til 1200m+.
  • Samtlige pistol- og riflekalibre, inklusiv 12,7mm.
  • Monitorer som er designet for røff utendørs bruk under alle klimatiske forhold.
  • Radio- eller kabelforbindelse mellom grav og standplass.
  • Stor fleksibilitet med mulighet for alle typer anlegg, fra en komplett lane for trening av snipere i spesialavdelinger,
    til store anlegg for trening av vanlige soldater og politi i avdelingsforband.
En programvarepakke som gjør det enkelt å gjennomføre skytingen, lagre og evt skrive ut resultatene:
 
Orion, standplassleders verktøy som styrer anlegget.
-Aktuelle skytetabeller/-programmer kan enkelt legges inn.

WinGPS som gir resultatene grafisk på skjerm i sanntid.
-Gjør det enkelt for instruktørene å plotte hvem som trenger spesiell hjelp og veiledning.
 
For å få mer informasjon om de forskjellige produktgruppene, bruk menyen til venstre.