KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Oppæringsmateriell

Kongsberg Target Systems har laget følgende opplæringsvideoer som skal være et supplement til brukermanualene. Disse videoene vil ta for seg forskjellige temaer innenfor forskjellige organisasjoner. 

MPXv3 - Pegasus

TEMA BESKRIVELSE ORG
Første oppstart Pegasus DFS 15m med fremtrekk DFS
  DFS 100m med Fin- og Grovkaliber DFS
  DFS 200m DFS