KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
BruksområderUansett hvilken form for skyting som praktiseres trenger en å vite hvor skuddene treffer. Tradisjonelt har det blitt brukt pappskiver, metallskiver/selvanvisere, blikkbokser, flasker ol. for å få angitt hvor kulene har truffet. Med elektroniske skyteskiver åpner det seg en helt ny verden av muligheter for bl.a. treffberegning, publikumsvisning og resultatbehandling.

I prinsippet består et system av følgende:

Skyteskive Skjerm

I det kula går igjennom skyteskiva registreres treffet og vises umiddelbart på skjermen ved siden av skytteren.

Det er mange fordeler ved å erstatte disse løsningene med elektroniske skyteskiver:
  • Umiddelbar tilbakemelding til skytter
  • Personellbesparende
  • Betydelig lengre tid mellom vedlikehold av skive enn tradisjonelle løsninger (f.eks pappblink)
  • Unngå feilanvisning ved at flere skudd sitter i samme hull
  • Publikumsvennlig
  • Forenklet og automatisk resultatbehandling
Kongsberg Target Systems har løsninger for mange forskjellige bruksområder. Bruk menyen til venstre for å velge det bruksområdet som passer best.