KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Nytt innendørsprogram med automatisk heisstyring
(2012-10-29)
I forbindelse med nytt innendørsprogram kom det 1.november ny programvare med automatisk heisstyring basert på klasse.

Det nye skyteprogrammet er ferdig oppsatt i Orion, med korrekte heisposisjoner for de forskjellige klassene. Heisene vil automatisk bli styrt til riktig posisjon for alle seriene, inkludert grunnlag.

Alle som har vedlikeholdsavtale for programvare vil kunne laste ned programvaren fra download.kme.no. Hvis ikke ditt lag har vedlikeholdsvtale for programvare, ta kontakt med KTS
 for mer informasjon.