KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Landsskytterstevnet i Voss 2012
(2012-10-29)


Nok en gang ble det et meget vellykket arrangement på de elektroniske skivene som Forsvaret kjøpte til LS 2001. Siden den gang har LS vært arrangert på 25 elektroniske 100m skiver og 50 elektroniske 200m skiver fra Kongsberg. LS 2012 i Voss ble arrangert på en helt ny og spektakulær arena som var utsprengt i fjellet. Arrangøren hadde lagt forholdene meget vel til rette for et vellykket arrangement for de ca 5100 skytterne.Kongsberg Target Systems (tidligere Kongsberg Mikroelektronikk) har siden 2001 vært ansvarlig for montering, drift og demontering av anlegget på LS-arenaen. Kontrakten med Forsvarets Logistikkorganisasjon ble fornyet i 2011.Den elektroniske løsningen har spart Forsvaret for betydelige summer og bidratt til at DFS og skytesporten har fått en meget positiv profilering, spesielt pga de publikumsvennlige løsningene.

Ny live løsning
Nytt av året var at skytingen som legges ut “live” på Internett var ytterligere forbedret med en ny versjon av publikumsvisningen. På den nye løsningen så skaleres skivene slik at skjermen blir utnyttet optimalt. I tillegg så oppdateres hver skive på web umiddelbart ved nytt skudd på standplass. Tidligere var det en betraktelig forsinkelse før skiva ble oppdatert på web. Datamengden som trengs for å oppdatere skivene er også redusert betraktelig, slik at den nye løsninger er tilpasset mobiltelefoner/nettbrett på en mye bedre måte enn før.NRK dekket LS Voss med totalt ca 12t, noe som bidrar i stor grad til god rekruttering, samt at skyttersporten blir ytterligere akseptert i befolkningen.