KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Nytt fransk nasjonalt skytesenter
(2018-06-06)


Det nye franske nasjonale skytesenteret i Chateauroux er nylig offisielt åpnet med
ca 50 skiver fra KTS på 200m og 600m.Dette bekrefter nok en gang hvilken tillit og posisjon som KTS har i det internasjonale
utendørsmarkedet!