KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Prøvestevne Felt - Felthurtig - Stang
(2015-06-17)


Ca 400 skyttere deltok i prøvestevnet på Lesja 6-7 juni, 
for å teste den nyutviklete elektroniske løsningen for Felt, Felthurtig og Stang i full målestokk.
Responsen fra de som deltok var nærmest unisont – særdeles bra!


Både den lokale arrangøren, DFS og KTS trakk selvfølgelig verdifull erfaring fra prøvestevnet,
slik at avviklingen av selve LS 2015 med 5-6000 deltakere, kan bli ytterligere vellykket.