KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
PC Target oppgradering; Automatisk styring av skiveheis grunnlag - Desimalsummering ISSF
(2014-08-18)


KTS har nylig fullført en oppgradering av PC Target (versjon 1.24);

- Ved skyting av ISSF program summeres det nå med desimaler.
- Automatisk styring av skiveheis for 10-skudds DFS grunnlag.

Ta kontakt for å bestille oppgraderingen.